ANTİSELÜLİT MASAJI

Antiselülit Masajı

Kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı özel karışım yağlarla yapılan
bir masajdır. Kür halinde uygulandığında selülitli bölgelerde gözle
görülür azalma sağlayarak, bölgesel incelmeyi destekleyici etki yapar.

Süre: 50 dakika – Ücret: 45 dolar